Metodické informace

Novely daňových a účetních zákonů, které přinášejí i stovky změn ročně, značně komplikují právní jistotu v podnikatelském prostředí.
Aby naši klienti nemuseli tyto změny sledovat a přitom měli možnost se jimi řídit a patřičně v předstihu se na ně připravit, sleduje naše daňová a účetní kancelář neustále vývoj legislativy a prostřednictvím vlastních metodických informací klienty o připravovaných změnách písemně informuje.

V těchto informacích seznamujeme klienty nejen se schválenými, ale také s připravovanými změnami v daňových, účetních i ostatních předpisech souvisejících s podnikáním. Na našich www stránkách zveřejňujeme pouze metodické informace staršího data. Upozorňujeme však, že již nemusejí být v praxi použitelné, neboť odpovídají legislativě platné v době jejich zpracování.

V praxi finanční správa mění výklady k právní úpravě nejen na základě novel, ale i v návaznosti na soudní judikatuře. Proto se snažíme našim klientům včas poskytnout důležité aktuální informace, aby jejich daně byly nejen Dobře ale také Dobré.


Aktuální metodické informace jsou pravidelně zasílány pouze našim klientům.