O nás

Naše daňová a účetní kancelář zahájila činnost roku 1991.

Podnikatelským a nepodnikatelským subjektům nabízíme komplexní daňové a účetní služby, a to především v oblastech daňového poradenství, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy, generální zastupování a optimalizace daní.

Daňová kancelář FULLCOM preferuje poskytování služeb stálým klientům, kterým daňové poradenství a vedení účetnictví nabízíme jako komplexní daňové a účetní služby, včetně zastupování před správcem daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami na základě plné moci.

Další služby nabízíme v oboru kancelářská a výpočetní technika.
Námi poskytnuté daňové poradenství, účetnictví, prodej kancelářské a výpočetní techniky lze započíst jako náhradní plnění.

Hlavním cílem našich služeb je maximálně chránit a obhajovat práva
a zájmy klientů, zejména:

 • Daňová optimalizace účetních případů a minimalizace daňových rizik.
 • Prevence dopadů připravovaných změn právních předpisů.
 • Daňová optimalizace plánovaných obchodních případů.
 • Správné zachycení účetních případů a efektivní plnění daňových povinností.
 • Zpracování a podání daňových přiznání, hlášení a vyúčtování.
 • Zastupování při daňových kontrolách a ostatních daňových řízeních.
 • Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Naše daňová a účetní kancelář je pojištěna prostřednictvím Komory daňových poradců ČR na způsobenou škodu do výše 10 mil. Kč

Dlouhodobě poskytujeme daňové poradenství a vedeme účetnictví víc než 170 podnikatelským subjektům. Pro tyto každoročně vyřídíme víc než 15 000 podání, z toho cca 7 000 vůči Finančním úřadům, OSSZ a ZP. Taktéž každoročně zpracujeme a podáme více než 600 daňových přiznání, jejichž celkový roční obrat činí víc než 3 miliardy Kč.

Daňová legislativa neustále prochází mnoha změnami ve formě nových zákonů, novel stávajících zákonů, vyhlášek, informací GFŘ apod. Například zákon o daních z příjmů byl od svého vzniku do roku 2020 více než 190x novelizován. To je v průměru sedm novel ročně, a to pouze u jediného daňového zákona! Abychom udrželi vysoký odborný potenciál v přetrvávající právní nejistotě, neustále podporujeme a zajišťujeme vzdělávání našich zaměstnanců.

O spokojenost našich klientů se starají kmenoví daňoví poradci, smluvní daňoví poradci a cca 20 zaměstnanců. Mnozí z nich se specializují na jednotlivé daňové a účetní oblasti. Naši snahou je, aby pro naše klienty byly daně nejen dobře, ale taky srozumitelné a ekonomicky přijatelně dobré. „Dobré daně - Dobře daně

Mezi naše specialisty patří:

 • Ing. Marta Mičulková – daňový poradce
 • Ing. Hana Mičulková – daňový poradce
 • Bc. Radim Mičulka – metodik pro silniční daň
 • Ing. Václav Mičulka – metodik pro informační systémy
 • Ing. Tomáš Mičulka – metodik pro daňová řízení a mimořádné situace
 • Ing. Pavla Kotalová – daňový poradce
 • Ing. Nikola Pýtrová – daňový specialista
 • Bc. Tomáš Orel - metodik pro daně z příjmů
 • Ing. Šárka Valchařová – metodik pro neziskový sektor
 • Kateřina Brožová – metodik pro mzdy a personalistiku

Naši externí spolupracovníci:

 • JUDr. Ivo Kuběna – advokát
 • JUDr. Lubomír Rokyta – advokát
 • Ing. Lucie Pilná – daňový poradce

Daňová a účetní kancelář Fullcom je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených.

Odebíráním našich výrobků a služeb můžete splnit povinný podíl dle §81 odst. 2 písmeno b) zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti – náhradní plnění.

Naše společnost se přihlásila k principům sociálního podnikání a k jejich naplňování v oblasti sociálního, ekonomického, enviromentálního a místního prospěchu. Vytváří pracovní příležitosti především pro osoby ze znevýhodněných skupin a zisk společnosti je z více než 50% ponechán ve společnosti pro další rozvoj sociálního podniku a bude použit především na inovaci pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování pracovního prostředí pro zaměstnance a na zaměstnanecké benefity, bonusy a výhody. Společnost při své činnosti využívá především postupy šetrné k životnímu prostředí a přednostně uspokojuje poptávku místní komunity.

Jsme členy Komory daňových poradců