Ceník služeb


Účetnictví

Poskytovaná služba Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Daňová evidence - podnikatelská sféra ** od 2 000,- Kč/měs. od 2 000,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - podnikatelská sféra ** od 3 000,- Kč/měs. od 3 000,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - nezisková sféra ** od 3 500,- Kč/měs. od 3 500,- Kč/měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/7 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


v ceně za účetnictví je také zahrnuto:

 • daňové poradenství
 • zastupování na příslušných úřadech
 • zpracování všech souvisejících daňových přiznání
 • zasílání metodických informací a aktualit
 • pojištění odpovědnosti za škodu do výše 10 mil. Kč
 • podklady pro založení účetní závěrky do Sbírky listin u obch. soudu

Mzdy - podnikatelská sféra

Poskytovaná služba Cena do 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Mzdy paušál / firma - podnikatelská sféra 385,- Kč/měs. 385,- Kč/měs.
Zpracování mezd 230,- Kč/zam./měs. 250,- Kč/zam./měs.
Zpracování mezd u dohod dle zákoníku práce 165,- Kč/prac./měs. 180,- Kč/prac./měs.
Exekuční srážky ze mzdy 165,- Kč/zam./měs. 180,- Kč/zam./měs.
Přihlášení, odhlášení zam. na OSSZ a příslušné ZP včetně vyřízení ostatních zákonem stanovených úkonů 220,- Kč/prac. 220,- Kč/prac.
- za každého dalšího přihlašovaného a odhlašovaného zam. v jednom dni se cena zvyšuje o 110,- Kč 110,- Kč
Zpracování žádosti o příspěvek dle §78a zákona o zaměstnanosti, včetně všech povinných příloh - paušál 490,- Kč/klient/měs. 490,- Kč/klient/měs.
- za každých započatých 10 zaměstnanců OZP u žádosti dle §78a 385,- Kč/klient/měs. 385,- Kč/klient/měs.

Mzdy - nezisková sféra

Poskytovaná služba Cena do 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Mzdy paušál / firma - nezisková sféra 580,- Kč/měs. 580,- Kč/měs.
Zpracování mezd 230,- Kč/zam./měs. 250,- Kč/zam./měs.
Zpracování mezd u dohod dle zákoníku práce 165,- Kč/prac./měs. 180,- Kč/prac./měs.
Zpracování jednoduchých úkonů a zpracování odměny neuvolněného člena zastupitelstva 110,- Kč/prac./měs. 110,- Kč/prac./měs.
Exekuční srážky ze mzdy 165,- Kč/zam./měs. 180,- Kč/zam./měs.
Přihlášení, odhlášení zam. na OSSZ a příslušné ZP včetně vyřízení ostatních zákonem stanovených úkonů 220,- Kč/prac. 220,- Kč/prac.
- za každého dalšího přihlašovaného a odhlašovaného zam. v jednom dni se cena zvyšuje o 110,- Kč 110,- Kč

Statistické výkazy - nezisková sféra

Výkaz Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Výkaz o platech "P1-04" 1600,- Kč 1600,- Kč
Výkaz o platech "ISPV" 320,- Kč 320,- Kč
Statistický výkaz "PAP" od 5 500,- Kč od 5 500,- Kč

Služby v oblasti daní

Poradenství Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Daňové a ekonomické poradenství od 1 100,- Kč/hod. od 1 100,- Kč/hod.
Práce asistenta daňového poradce od 700,- Kč/hod. od 700,- Kč/hod.
Daňové a ekonomické poradenství - paušál ** od 2 500,- Kč/měs. od 2 500,- Kč/měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí

Zpracování daňových přiznání Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
právnických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 3 000,- Kč/ks od 3 000,- Kč/ks
fyzických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 2 500,- Kč/ks od 2 500,- Kč/ks
k silniční dani od 1 000,- Kč * od 1 000,- Kč *
dani z nemovitých věcí od 1 000,- Kč * od 1 000,- Kč *

* dle rozsahu

Zpracování - ostatní Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
přehledy pro OSSZ 320,- Kč/ks 320,- Kč/ks
přehledy pro zdravotní pojišťovny 320,- Kč/ks 320,- Kč/ks
podnikatelské záměry od 5 000,- Kč/ks * od 5 000,- Kč/ks *
podklady pro úvěr od 2 000,- Kč/ks * od 2 000,- Kč/ks *

* dle rozsahu


Služby v oblasti informačního systému

Vzdálené připojení k informačnímu systému Fullcom (dále „IS“) Cena od 1.1.2023 Cena od 1.1.2024
Jednorázový zřizovací a licenční poplatek za přístup každého PC k serveru Fullcomu 3 500,- Kč/ks 3 500,- Kč/ks
Připojení každého PC k IS Premiér a systémová podpora (licence, údržba, zálohy ...) 320,- Kč/měs. 320,- Kč/měs.
Uživatelské školení k obsluze IS Premiér 650,- Kč/hod. 650,- Kč/hod.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


Doplňující informace:
 1. Při účtování sazeb, které jsou kalkulovány hodinovou sazbou, se cena vztahuje na každou započatou hodinu.
 2. Uvedený ceník neobsahuje kompletní sortiment nabízených služeb, další kalkulace na požádání.
 3. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Výsledné ceny jsou vždy smluvní.
 4. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
 5. Služby v oblasti informačního systému budou poskytovány pouze po vzájemné dohodě, jako nenároková doplňková služba ke smlouvě o daňovém poradenství.