Ceník služeb


Účetnictví

Poskytovaná služba Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Daňová evidence - podnikatelská sféra ** od 2 000,- Kč/měs. od 2 000,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - podnikatelská sféra ** od 3 000,- Kč/měs. od 3 000,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - nezisková sféra ** od 3 500,- Kč/měs. od 3 500,- Kč/měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/7 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


v ceně za účetnictví je také zahrnuto:

 • daňové poradenství
 • zastupování na příslušných úřadech
 • zpracování všech souvisejících daňových přiznání
 • zasílání metodických informací a aktualit
 • pojištění odpovědnosti za škodu do výše 10 mil. Kč
 • podklady pro založení účetní závěrky do Sbírky listin u obch. soudu

Mzdy - podnikatelská sféra

Poskytovaná služba Cena do 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Mzdy paušál / firma - podnikatelská sféra 350,- Kč/měs. 385,- Kč/měs.
Zpracování mezd 210,- Kč/zam./měs. 230,- Kč/zam./měs.
Zpracování mezd u dohod dle zákoníku práce 150,- Kč/prac./měs. 165,- Kč/prac./měs.
Exekuční srážky ze mzdy 150,- Kč/zam./měs. 165,- Kč/zam./měs.
Přihlášení, odhlášení zam. na OSSZ a příslušné ZP včetně vyřízení ostatních zákonem stanovených úkonů 200,- Kč/prac. 220,- Kč/prac.
- za každého dalšího přihlašovaného a odhlašovaného zam. v jednom dni se cena zvyšuje o 100,- Kč 110,- Kč
Zpracování žádosti o příspěvek dle §78a zákona o zaměstnanosti, včetně všech povinných příloh - paušál 450,- Kč/klient/měs. 490,- Kč/klient/měs.
- za každých započatých 10 zaměstnanců OZP u žádosti dle §78a 350,- Kč/klient/měs. 385,- Kč/klient/měs.

Mzdy - nezisková sféra

Poskytovaná služba Cena do 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Mzdy paušál / firma - nezisková sféra 550,- Kč/měs. 580,- Kč/měs.
Zpracování mezd 210,- Kč/zam./měs. 230,- Kč/zam./měs.
Zpracování mezd u dohod dle zákoníku práce 150,- Kč/prac./měs. 165,- Kč/prac./měs.
Zpracování jednoduchých úkonů a zpracování odměny neuvolněného člena zastupitelstva 100,- Kč/prac./měs. 110,- Kč/prac./měs.
Exekuční srážky ze mzdy 150,- Kč/zam./měs. 165,- Kč/zam./měs.
Přihlášení, odhlášení zam. na OSSZ a příslušné ZP včetně vyřízení ostatních zákonem stanovených úkonů 200,- Kč/prac. 220,- Kč/prac.
- za každého dalšího přihlašovaného a odhlašovaného zam. v jednom dni se cena zvyšuje o 100,- Kč 110,- Kč

Statistické výkazy - nezisková sféra

Výkaz Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Výkaz o platech "P1-04" 1500,- Kč 1600,- Kč
Výkaz o platech "ISPV" 300,- Kč 320,- Kč
Statistický výkaz "PAP" od 5 500,- Kč od 5 500,- Kč

Služby v oblasti daní

Poradenství Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Daňové a ekonomické poradenství od 1 100,- Kč/hod. od 1 100,- Kč/hod.
Práce asistenta daňového poradce od 700,- Kč/hod. od 700,- Kč/hod.
Daňové a ekonomické poradenství - paušál ** od 2 500,- Kč/měs. od 2 500,- Kč/měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí

Zpracování daňových přiznání Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
právnických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 3 000,- Kč/ks od 3 000,- Kč/ks
fyzických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 2 500,- Kč/ks od 2 500,- Kč/ks
k silniční dani od 500,- Kč * od 1 000,- Kč *
dani z nemovitých věcí od 500,- Kč * od 1 000,- Kč *

* dle rozsahu

Zpracování - ostatní Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
přehledy pro OSSZ 300,- Kč/ks 320,- Kč/ks
přehledy pro zdravotní pojišťovny 300,- Kč/ks 320,- Kč/ks
podnikatelské záměry od 5 000,- Kč/ks * od 5 000,- Kč/ks *
podklady pro úvěr od 2 000,- Kč/ks * od 2 000,- Kč/ks *

* dle rozsahu


Služby v oblasti informačního systému

Vzdálené připojení k informačnímu systému Fullcom (dále „IS“) Cena od 1.1.2022 Cena od 1.1.2023
Jednorázový zřizovací a licenční poplatek za přístup každého PC k serveru Fullcomu 3 500,- Kč/ks 3 500,- Kč/ks
Připojení každého PC k IS Premiér a systémová podpora (licence, údržba, zálohy ...) 300,- Kč/měs. 320,- Kč/měs.
Uživatelské školení k obsluze IS Premiér 650,- Kč/hod. 650,- Kč/hod.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


Doplňující informace:
 1. Při účtování sazeb, které jsou kalkulovány hodinovou sazbou, se cena vztahuje na každou započatou hodinu.
 2. Uvedený ceník neobsahuje kompletní sortiment nabízených služeb, další kalkulace na požádání.
 3. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Výsledné ceny jsou vždy smluvní.
 4. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
 5. Služby v oblasti informačního systému budou poskytovány pouze po vzájemné dohodě, jako nenároková doplňková služba ke smlouvě o daňovém poradenství.